Politika Kvaliteta

Politika kvaliteta kompanije Helada Mont


MISIJA KOMPANIJE HELADA MONT

Politika Kvaliteta MISIJA HELADA-MONT D.O.O. - Nikšić Helada-Mont D.O.O. Nikšić je preduzeće koje postoji od 1996. godine i bavimo se distribucijom alkoholnih i bezalkoholnih pića na veliko i malo.
Kroz našu profesionalnu, radnu motivisanost. želimo da obezbjedimo adekvatnu dobit pružajući tržištu, i našim korisnicima usluga, proizvode zahtjevnog kvaliteta i potreba. U sprovođenju politike kvaliteta očekujemo saradnju i razvijanje dobrih poslovnih odnosa sa korisnicima naših proizvoda i usluga.

VIZIJA KOMPANIJE HELADA MONT

Razumjevanjem potreba i očekivanja naših korisnika proizvoda i usluga, stalnim poboljšavanjem kvaliteta naših usluga poštujući poznate standarde, zakone i propise iz naše djelatnosti, Mi želimo da stalno poboljšavamo poziciju HELADA-MONT D.O.O. - Nikšić na tržištu. Podsticaćemo sve zaposlene da svoj posao urade dobro prvi put, svaki put i na vrijeme, i da težimo neprekidnom poboljšanju kvaliteta ponude proizvoda i usluga.

POLITIKA KOMPANIJE HELADA MONT

► Zadovoljiti zahtjeve i očekivanja korisnika i sticanje njihovog povjerenja
► Primjeniti efektivan i efikasan sistem menađzmenta kvaliteta
► Dostizanje vodećeg mjesta na tržištu razvijanjem, ispunjenjem i održavanjem HELADA-MONT D.O.O. standarda Helada-Mont D.O.O. - Kvaliteta
► Stalno identifikovati i preispitivati potrebe i zahtjeve korisnika i stvarati uslove za razvoj i stalno poboljšavanje kvaliteta usluga
► Biti potpuno usaglašen sa svim važećim standardima, zakonima i propisima iz naše djekatnosti
► Povećavati efikasnost i efektivnost poslovnog sistema stalnom obukom rukovodstva i zaposlenih
► Razvijati partnerske odnose sa kooperantima i sporučiocima
► Stalno povećavati profit preduzeća stalnim smanjenjem troškova i povećanjem efikasnosti
HELADA-MONT D.O.O. - Nikšić će svoju politiku i ciljeve kvaliteta ostvarivati uspostavljanjem efektivnog i efikasnog sistema menadžmenta kvalitetom, saglasno zahtjevima standarda ISO 9001.

Naslovna / O Nama / Politika Kvaliteta / Objekti / Kontakt

Copyright 2012 Helada Mont. Design by Green Studio Powered by MC Media